Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza - poziom II.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3)dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny).

POWIADOMIENIE OBOWIĄZUJE: od godz. 09.00 dnia 09.03.2020 r. do godz. 24.00 dnia 09.03.2020 r.