ZUS informuje: Świadczenie 500 plus dla Ukraińców na stałe zamieszkałych w Polsce

Grafika - flaga Ukrainy i dłonie

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy zamieszkują na stałe w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokumenty m.in. potwierdzające legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy.

Więcej: