Prośba Wójta Gminy do mieszkańców goszczących obywateli Ukrainy

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Zwracam się do Państwa z prośbą o bieżące informowanie tut. Urzędu o każdorazowych zmianach związanych z przyjmowaniem przez Was ukraińskich gości lub z opuszczaniem przez nich Waszych domów. Dane te pomogą nam w bieżącej aktualizacji bazy noclegowej i w weryfikacji liczby ukraińskich uchodźców przebywających na terenie naszej Gminy.

W tym celu prosimy o osobisty kontakt z Urzędem Gminy (pokój nr 111) bądź telefoniczny pod nr telefonu: 32 3306270; 32 3306200; 32 3306267 w godzinach pracy Urzędu.

Dziękuję za Waszą życzliwość i pomoc

Wójt Gminy Ornontowice

(-) Marcin Kotyczka