Informacja dotycząca wysokości świadczenia pieniężnego, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Flaga Ukrainy

15 marca 2022 r. Prezes Rady Ministrów wydał Rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

W uzupełnieniu do naszej informacji z dnia 17 marca 2022 r. informujemy, że:

  1. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.
  2. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (informacja z dnia 17.03.2022 r.) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni, świadczenie jest wypłacane z dołu. Wnioski można składać codziennie (wnioskując za okres od dnia przyjęcia gości do dnia złożenia wniosku), w godzinach pracy Urzędu.
  3. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku w Urzędzie.
  4. Wypłata świadczenia może być uzależniona od warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje jeśli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi.
  5. Świadczenie nie przysługuje jeśli we wniosku podano nieprawdę.
  6. Świadczenie przysługuje tylko dla zgłoszonych punktów zakwaterowania i zweryfikowanych przez upoważnione osoby. 

Telefon kontaktowy w sprawie składania wniosków: 32 33 06 200.