Spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy

Zdjęcie ze spotkania informacyjnego dla  obywateli Ukrainy - Ornontowice, 16 marca 2022 r.

16 marca w sali ARTerii CKiP Urząd Gminy Ornontowice zorganizował spotkanie informacyjne dla przybyłych do naszej miejscowości obywateli Ukrainy. Udział w rozmowach wzięli także mieszkańcy Ornontowic, którzy już goszczą lub zamierzają ugościć naszych wschodnich sąsiadów.

Na początku Wójt Gminy – Marcin Kotyczka serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy dotychczas aktywnie włączyli się w pomoc, zarówno przy zbiórkach, jak i przy zakwaterowaniu obywateli Ukrainy. Zapewnił, że wszyscy przybyli do nas Ukraińcy mogą i powinni czuć się w Ornontowicach bezpiecznie, po czym krótko przedstawił podstawowe informacje na temat naszej Gminy. Następnie wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Teresą Gendarz omówił najważniejsze aspekty wsparcia, na jakie obywatele Ukrainy mogą liczyć po przybyciu do Polski.

Później z sali padały pytania dot. m.in.: pomocy żywnościowej, zakwaterowania, zatrudnienia, uzyskania nr PESEL, opieki zdrowotnej czy szkolnictwa. Obecni na spotkaniu naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Ornontowice, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie oraz Policji rozwiewali wszystkie wątpliwości naszych gości. Żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi.

W trakcie trwania spotkania każdy z kilkudziesięciu uczestników otrzymał mapę Gminy Ornontowice, na której zaznaczono najważniejsze punkty (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkolno-Przedszkolny, boiska Orlik itd.) wraz z numerami kontaktowymi. Całość w języku ukraińskim.

Na koniec Wójt zaprosił naszych wschodnich gości na spotkanie integracyjne, które zaplanowano na piątek, 18 marca w sali ARTerii w godzinach 10.00-12.00.

Galeria zdjęć ze spotkania informacyjnego dla obywateli Ukrainy – Ornontowice, 16 marca 2022 roku.