Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego – dotyczy obywateli Ukrainy

Grafika przedstawiająca kartki.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9, lokale 6 i 9, tel. 32 235 45 03.