Spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych

Zdjęcie ze spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych - 14 marca, Ornontowice.

14 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Wójt Gminy Ornontowice, jego Zastępca, pracownicy WŚiGN, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. Podczas spotkania wskazano tereny leśne istotne ze względów przyrodniczych oraz poruszono kwestie gospodarki leśnej, w tym wyjaśniono sposób jej prowadzenia. Ponadto przedstawiciele Lasów Państwowych zapewnili o możliwości dialogu, a także omówienia ewentualnych kwestii spornych w terenie.

Zdjęcie ze spotkania z przedstawicielami Lasów Państwowych - 14 marca, Ornontowice.