Spotkanie z przedstawicielkami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zdjęcie ze spotkania z przedstawicielkami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

9 marca odbyło się spotkanie członków Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Ornontowicach z przedstawicielkami PIORiN. Spotkanie miało na celu zapoznanie pszczelarzy z przepisami dotyczącymi stosowania przez rolników środków ochrony roślin i nawozów.


Wyjaśniono wątpliwości w kwestii wykonywania oprysków przez rolników tak, aby nie zagrażały one pszczołom.

Rolnicy uczestniczą w szkoleniach i są informowani o konsekwencjach nieprawidłowego używania środków ochrony roślin.

Pszczelarze ze swojej strony powinni informować rolników o usytuowaniu w pobliżu upraw rolnych swoich pasiek lub o zamiarze postawienia tam pszczół.

Ufam, że dobrą tradycją stanie się porozumienie i współpraca pszczelarzy z rolnikami, co przyniesie obopólne korzyści.

– Prezes RSP – Leokadia Gospodorz