Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Paragraf

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/608

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Stron w Urzędzie Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26A, tel. 32 23 33 06 200.