Utrzymanie pokoju i wolności w Europie poprzez jedność i współpracę

Zdjęcie ze spotkania Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Kilka dni temu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów gościł pan Garri Martin, członek Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy. W trakcie spotkania z przedstawicielami naszego Związku pan Garri Martin opowiedział o swoich dramatycznych przeżyciach z ostatnich tygodni w Ukrainie. Przekazał również kilka ważnych przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju konfliktowej sytuacji w Europie i sposobów przeciwdziałania aktualnym zagrożeniom.

  • W skali globalnej musimy się zjednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi i zapomnieć o różnicach czy konfliktach politycznych. W Polsce i w skali Europy ogromnym wyzwaniem jest zmiana mentalna, polegająca na odrzuceniu błędnego przekonania, że wojna nie może się zdarzyć u nas. Realnie istniejące wielkie zagrożenia należy pilnie przemyśleć i dobrze przygotować się do nich. Na poziomie poszczególnych państw konieczne jest rozwinięcie systemowych rozwiązań w wymiarze organizacyjnym, technologicznym oraz prawnym (zwłaszcza informatycznym czy proceduralnym), które są wdrażane w celu poprawy współpracy między odpowiednimi organami czy służbami. Równie ważne jest wzmocnienie roli samorządu lokalnego w szerszym kontekście wzmocnienia sprawności państwa – mówił Garri Martin.

Zwrócił także uwagę na znaczenie i dostępność kluczowych usług publicznych w sytuacji konfliktowej, jak dostęp do wody, energii, mediów czy żywności.

  • Niezbędne jest również dokonanie przeglądu dostępnych środków i miejsc ochrony ludności cywilnej. Kolejnym elementem jest przygotowanie obronne kraju, poprawy jakości zarządzania sytuacjami kryzysowymi na poziomie lokalnym, jak i przygotowanie obywateli do udzielania pierwszej pomocy – wyjaśnił.

Ponadto, w sensie państwowym, jak i międzynarodowym, ważne jest przeciwdziałanie dezinformacji, która szerzy się zwłaszcza za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jedność środkiem budowy bezpieczeństwa

Uczestniczący w spotkaniu, które odbyło się 17 marca Przewodniczący naszego Związku, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera poprosił pana Garriego Martina o odniesienie się do perspektywy na przyszłość.

  • Wierzymy, że Ukraina się obroni. Co będzie największym wyzwaniem dla ukraińskiego narodu zaraz po zakończeniu konfliktu, zarówno w wymiarze lokalnym oraz państwowym? – zapytał.

Najważniejszym wnioskiem i jednoczesnym wyzwaniem po zwycięstwie, będzie utrzymanie powstałej jedności między krajami Europy i całego świata – odpowiedział członek Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy.

Jeśli uda się nam pogłębić i poszerzyć relacje międzynarodowe, to w przyszłości będą one skutecznym buforem bezpieczeństwa w razie wystąpienia jakiegokolwiek aktu agresji – uzupełnił Garri Martin.

Odbudowa infrastruktury i przestrzeni publicznej

Wyzwaniem dla samego ukraińskiego narodu będzie odbudowa tego wszystkiego, co niszczy aktualnie rosyjski agresor, a więc m.in. infrastruktury drogowej, transportowej, budynków publicznych i mieszkalnych, całej przestrzeni publicznej – mówił Garri Martin.

Podczas długiej rozmowy pan Garri opowiedział również m.in. o tym, jak radzą sobie samorządy lokalne w Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji, a także o wielu wyjątkowych osobach, które swoją bohaterską postawą pokazują każdego dnia co znaczy obrona ojczyzny.

Pan Garri pod koniec jednej z wypowiedzi powiedział, że chce, aby jego kraj stał się jednym z najbardziej demokratycznych krajów przyjaznej Europy. Te słowa można uznać zarówno za dewizę, wyraz nadziei, ale i zobowiązanie dla całej Unii Europejskiej – podsumował spotkanie Przewodniczący Związku, Piotr Kuczera.

  • W imieniu miast ukraińskich dziękuję polskim samorządom lokalnym za udzieloną pomoc. Polska okazała się państwem braterskim, które już bardzo wiele zrobiło dla Ukrainy i wciąż tak dużo robi – powiedział Garri Martin.

Pan Garri Martin był wieloletnim Dyrektorem Wykonawczym KORZMU, a także Merem Irpienia. W trakcie naszej długoletniej współpracy wielokrotnie odwiedzał Katowice (w tym siedzibę naszego Związku) oraz inne miasta w naszym regionie.

Więcej szczegółów z tej rozmowy pojawi się już niedługo w materiale wideo, który przygotowuje Związek.