Zaproszenie do udziału w konkursie – nagrody ekologiczne UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE

Grafika z napisem: uwaga konkurs.

Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej, będącą inicjatywą związaną z realizacją Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości.

Więcej informacji o konkursie oraz trybie przyjmowania zgłoszeń do wzięcia w nim udziału dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_pl#awardceremony