Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Ornontowice

Zdjęcie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Ornontowice - Ornontowice, 19 kwietnia 2022 roku.

19 marca w sali OSP Ornontowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podczas którego druhowie podsumowali działalność naszej rodzimej jednostki za 2021 rok.

W spotkaniu, które rozpoczął Prezes OSP Ornontowice – dh Damian Leks, oprócz strażaków udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy – Sebastian Spyra oraz Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Bogdan Cieślik. Obecny był również przedstawiciel PSP Mikołów – dh Krzysztof Sikora oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Katarzyna Galej-Ciwiś.

Po uczczeniu minutą ciszy zmarłego w tym roku, wieloletniego prezesa ornontowickiej jednostki – śp. Sławomira Bijaka, podsumowano działalność OSP Ornontowice za 2021 rok. Jednostka wyjeżdżała w teren 64 razy (8 pożarów, 49 likwidacji miejscowych zagrożeń i 3 fałszywe alarmy). Strażacy z OSP Ornontowice uczestniczyli również w trzech akcjach poza terenem naszej Gminy (dwa razy w Orzeszu i raz w Mikołowie).

Zgromadzeni druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP Ornontowice.

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował dobrej organizacji pracy jednostki w 2021 r., podkreślając przy tym, że m.in. przez pandemię COVID-19 był to okres wyjątkowo trudny i obfitujący w liczne, dodatkowe działania. Wyraził także słowa uznania za aktywne zaangażowanie jednostki w zbiórki darów dla Ukrainy i zapewnił o bieżącym wsparciu jednostki przez Urząd Gminy.