ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W dniu 27 stycznia br. Rada Gminy Ornontowice podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 marca br. obowiązują nowe stawki opłaty:

33,00 zł/osobę/miesiąc – opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

30,00 zł/osobę/miesiąc – opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele zdeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady,

32,00 zł/osobę/miesiąc – opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny
z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi.

W miesiącu marcu br. doręczane będą mieszkańcom zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.