ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI RAT ZA ODPADY

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

Informujemy, iż od 1 marca br. zmianie ulegają terminy płatności rat za odpady. Płatności dokonywane będą w trybie 2-miesięcznym, do 20 dnia każdego parzystego miesiąca tj.:

1 rata – za styczeń i luty płatna do 20 lutego,

2 rata – za marzec i kwiecień płatna do 20 kwietnia,

3 rata – za maj i czerwiec płatna do 20 czerwca,

4 rata – za lipiec i sierpień płatna do 20 sierpnia,

5 rata – za wrzesień i październik płatna do 20 października,

6 rata – za listopad i grudzień płatna do 20 grudnia.

Przyjęcie 2-miesięcznego trybu nie wyklucza dokonywania płatności co miesiąc, jak dotychczas.