Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r. w związku z wiosenną przerwą świąteczną w szkole.