Zaproszenie na warsztaty partycypacyjne związane z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r.

Logotypy funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i Unii Europejskiej.

W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2030 r., Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zaprasza na cykl warsztatów partycypacyjnych dla partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Mają one na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, środowiska i jakości powietrza. Warsztaty są pierwszym etapem włączenia partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces kształtowania i wdrażania Strategii.

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie on-line
w terminie:

• 22 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 – 16:00 – dla przedstawicieli organizacji z podregionu tyskiego – link do formularza zgłoszeniowego:

http://www.subregioncentralny.pl/formularz/warsztaty-dla-ngo-podregion-tyski.html;

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym podanym powyżej, a w dniu spotkania wejść na podany link pod adresem: https://vms.enot.pl/b/zwi-jkv-we3-cnm logując się imieniem, nazwiskiem i nazwą reprezentowanej organizacji podanej w formularzu zgłoszeniowym.

Wszelkich dodatkowych informacji o warsztatach udzielają pani Agata Schmidt, tel. 32 461-22-53, e-mail: agata.schmidt@subregioncentralny.pl oraz pani Anna Kalinowska, tel. 32 461 22 56,
e-mail: anna.kalinowska@subregioncentralny.pl.