Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona w dniu 02.05.2022 r. z powodu weekendu majowego.