Kolejne spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy

Zdjęcie ze spotkania informacyjnego dla obywateli Ukrainy - Ornontowice 28 kwietnia 2022 roku.

W związku z tym, że pobyt obywateli Ukrainy w naszej Gminie jest zmienny (część osób wyjeżdża, a nowe na bieżąco przyjeżdżają) Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka postanowił zorganizować drugie spotkanie informacyjne dla gości z Ukrainy, które odbyło się 28 kwietnia w sali ARTerii CKiP.

Wzorem pierwszego spotkania, które odbyło się w marcu br. po powitaniu i zapewnieniu przybyłych na spotkanie, że mogą czuć się w Ornontowicach bezpiecznie Wójt Gminy przedstawił krótką charakterystykę naszej miejscowości. Tuż po tym wspólnie z Wicestarostą Powiatu Mikołowskiego – Tadeuszem Marszolikiem oraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie i Komisariatu Policji w Orzeszu przedstawili wszystkie najważniejsze dla obywateli Ukrainy informacje.
Poruszono m.in. takie kwestie jak: pomoc żywnościowa, zakwaterowanie, nadanie nr PESEL, świadczenia pieniężne, zatrudnienie, opiekę zdrowotną czy szkolnictwo.

Tak jak w marcu, tak i w trakcie drugiego spotkania informacyjnego nie było pytań bez odpowiedzi.