Nie potrafisz samodzielnie złożyć wniosku o 500+ lub na inne świadczenia wypłacane przez ZUS? Pomogą Ci pracownicy ZUS! Dyżur w Urzędzie Gminy Ornontowice – 12 maja

Zdjęcie promocyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

12 maja br. w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice zostanie przeprowadzony dyżur, w trakcie którego pracownicy ZUS będą służyć pomocą wszystkim osobom, które nie potrafią samodzielnie złożyć wniosku o 500+ lub na inne świadczenia wypłacane przez ZUS.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy pracowników ZUS proszone są o zabranie ze sobą:
– dowodu osobistego,

– numerów PESEL dzieci,
– numeru rachunku bankowego,
– orzeczenia sądu (wyroki, postanowienia).

Przyda się także numer telefonu oraz adres e-mail.

Szczegółowe informacje pod nr infolinii: 22 444 02 55.