Spotkanie informacyjne z mieszkańcami ul. Leśnej

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż przystępuje do realizacji drugiej części zadania pn: “PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)” obejmującego budowę sięgacza ul. Leśnej 5.
W związku z powyższym zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27.04.2022 r. (środa) o godz. 15.30 na wysokości posesji przy ul. Leśnej 5-7 (wjazd na sięgacz z ul. Leśnej).