Spotkanie informacyjne z mieszkańcami ul. Polnej

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż przystępuje do realizacji zadania budowy wodociągu wraz z przyłączami wody do posesji przy ul. Polnej od posesji nr 1 do nr 18.
W związku z powyższym zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 27.04.2022 r. (środa) o godz. 16.30 na wysokości posesji przy ul. Polnej 9-9A.