Karty ŚKUP – zakodowane

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy osoby uprawnione, które zgłosiły chęć zakodowania biletu elektronicznego na kartę ŚKUP (METROBILET pomarańczowy) na miesiąc maj 2022 r., iż karty zostały zakodowane od 10.05.2022 r. do 09.06.2022 r.

W celu uaktywnienia biletu należy przyłożyć swoją kartę ŚKUP do czytnika
w autobusie lub automatu ŚKUP.