Konkurs Działaj Lokalnie 2022

Grafika dedykowana projektowi Działaj Lokalnie 2022

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim i rybnickim we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mają szansę pozyskać od 3000,00 zł do 6 000,00 zł na realizację lokalnych inicjatyw.

Konkurs przewiduje przekazanie puli środków w wysokości 29 700,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy i realizowane w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do 26 maja 2022 roku. Więcej: https://csr.biz.pl/dzialaj-lokalnie/

Plakat dedykowany projektowi Działaj Lokalnie 2022