Konsultacje

Grafika z napisem: konsultacje

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0580.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0579.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu: