Odczyty wodomierzy

Grafika z rysunkiem wodomierza.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w okresie od 25 do 27 maja na terenie Ornontowic odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym. W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców. Ze względu na wagę rocznego rozliczenia prosimy o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu a w razie czyjejś nieobecności o telefoniczne umówienie terminu przeprowadzenia odczytu (nie później niż do 03.06.2022r.). W razie braku odczytu rozliczenie nastąpi w sposób zryczałtowany.