To już ostatni moment! 30 czerwca 2022 roku upływa termin złożenia deklaracji w CEEB!

Grafika promocyjna Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Ranking Gmin i tytuł Lidera CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi rankingu gmin, gdzie można obserwować, poziom wypełnienie ewidencji CEEB oraz ogłosił Wielki Wyścig Gmin – wyścig po trofeum, jakim jest tytuł Lidera CEEB.

Każda gmina, która osiągnie wypełnienie ewidencji CEEB na poziomie min. 90% otrzyma tytuł Lidera CEEB, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas specjalnej wizyty, wręczy jej władzom dyplom i okolicznościową statuetkę, będącymi wyrazem uznania dla działań na rzecz wypełnienia ustawowego obowiązku, ale też przede wszystkim – wyróżnieniem za troskę o zdrowie mieszkańców, poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska. Informacje dot. aktualnego poziomu wypełnienia ewidencji CEEB w poszczególnych gminach są dostępne w Rankingu Gmin , w którym w każdej chwili można sprawdzić, które miejsce zajmuje gmina i jak wypada na tle innych w kraju i województwie.

Jak wynika z rankingu gmin, na dzień 20 maja 2022 r. Gmina Ornontowice osiągnęła wypełnienie ewidencji CEEB na poziomie 39%.