Modernizacja ul. Orzeskiej – utrudnienia w ruchu

Grafika promocja z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, iż od 29 czerwca br. zostanie zmieniona organizacja ruchu drogowego przy ul. Orzeskiej (na odcinku od ul. Działkowej do ul. Leśnej) oraz mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym, w związku z prowadzoną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie modernizacją ul. Orzeskiej (droga powiatowa nr 2908S).

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont ul. Orzeskiej na długości 848 mb., a zakres robót obejmuje między innymi: wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego, naprawę nawierzchni chodników i zjazdów do posesji w miejscach uszkodzeń, odtworzenie oznakowania poziomego, zabudowę tablicy radarowej, wyświetlającej komunikaty związane z prędkością jazdy.

Prace powinny zostać zakończone w II połowie sierpnia.