Zakończenie roku szkolnego w ZS-P

Zdjęcie z zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

24 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice oficjalnie zakończono rok szkolny 2021/2022. Uroczysta akademia była czasem podsumowania całorocznej edukacji, rozdania świadectw i podziękowań kierowanych pod adresem dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego.

Podziękowania wszystkim nauczycielom na ręce Dyrektor ZS-P – Moniki Orłowskiej-Przybyły składali przedstawiciele ornontowickiego samorządu: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski. Pożegnano ósmoklasistów oraz uczące w szkole dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP: odchodzącą na emeryturę s. Redemptę i przenoszoną do innego klasztoru s. Michaelę.

W tym roku w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym edukację zakończyło 102 absolwentów klas VIII oraz 69 przedszkolaków.