Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor / Podinspektor w Dziale Komunalno – Ściekowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Grafika promocyjna z napisem: szukamy pracownika.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o naborze na stanowisko Inspektor / Podinspektor w Dziale Komunalno – Ściekowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej:
https://zgkiw.ssdip.bip.gov.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-inspektor-podinspektor-w-dziale-komunalno-sciekowym.html