Spotkanie z mieszkańcami

Zdjęcie ze spotkania Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami - Ornontowice, 8 czerwca 2022 roku.

8 czerwca w sali ARTerii CKiP odbyło się drugie w tym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. Tematem wiodącym było wykonanie budżetu Gminy w 2021 roku oraz sprawy bieżące.

Po powitaniu zgromadzonych Wójt Gminy – Marcin Kotyczka przedstawił m.in. takie tematy jak:

– jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok dla Wójta Gminy Ornontowice,
– wykonanie budżetu Gminy w 2021 roku, w tym: dochody i wydatki budżetu, wydatki jednostek organizacyjnych, zadłużenie Gminy oraz udzielone dotacje,
– ujemny przyrost naturalny,
– realizację strategii, programów i planów,
– dokumenty strategiczne,
– ochronę środowiska,
– gospodarkę odpadami,
– oświatę,
– zakończone i rozpoczęte w 2021 r. zadania inwestycyjne, w tym pozyskane środki zewnętrzne,
– pomoc społeczną,
– komunikację publiczną.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy zgłaszając swoje pomysły, sugestie i problemy, po czym Wójt w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy oraz naczelników i kierowników Urzędu Gminy udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Przez cały czas trwania spotkania do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym pracownicy Urzędu Gminy odpowiadali na wszelkie pytania i rozwiewiewali wątpliwości związane ze wszystkimi aspektami Programu.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na pierwszą połowę października br.