Konsultacje projektu uchwały

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0592.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązującego w tym Zespole