Dodatek węglowy

Zdjęcie węgla.

Szanowni Mieszkańcy,

W piątek, 22 lipca br., Sejm przyjął projekt Ustawy o dodatku węglowym. Dodatek w wysokości 3 tys. zł, przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego). Powyższe informacje muszą być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obecnie trwa proces legislacyjny projektu ustawy, niezwłocznie po jej wejściu w życie będziemy Państwa informować, za pośrednictwem strony internetowej, o szczegółach związanych z realizacją świadczenia.