Miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Zdjęcie miejsca do prowadzenia handlu.

Przypominamy, że Uchwałą Nr XLI/335/22 z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Gminy Ornontowice wyznaczono miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, które znajduje się obok P.H. Anatol przy ul. Zwycięstwa 2A. W miejscu prowadzenia handlu została umiejscowiona tablica informacyjna z treścią regulaminu, określającego zasady prowadzenia handlu oraz mapą poglądową wskazującą obszar, na którym może być prowadzona sprzedaż.

Rolnicy i ich domownicy, prowadzący w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, są zwolnieni od opłaty targowej.

Zdjęcie miejsca do prowadzenia handlu.