22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Laboratorium Wolności Religijnej

Głównym celem działań Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne. Mając na uwadze osiągnięcie postawionego przed Laboratorium Wolności Religijnej celu, podjęto się organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce.

Głównym akcentem całorocznych działań Laboratorium są obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (22 sierpnia). Został on ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako reakcja na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę.

Plakat poświęcony 22 sierpnia, w którym jest obchodzony Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie