Modernizacja dróg gminnych – utrudnienia w ruchu

Grafika - Inwestycje w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 22 sierpnia br. mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym na drogach gminnych, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Gminie Ornontowice.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace w rejonie ulicy Pośredniej od nr 2 do nr 6. Roboty budowlane będą obejmować wykonanie nowej nawierzchni z warstwy bitumiczno- asfaltowej, regulację wysokościową urządzeń obcych wraz z odtworzeniem poziomej organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Prosimy, aby w okresie realizacji zadania nie pozostawiać pojazdów w pasie drogowym.