Budowa chodnika przy ul. Akacjowej – utrudnienia w ruchu

Grafika - Inwestycje w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 22 sierpnia br. mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Akacjowej w Gminie Ornontowice.

Pracami objęty zostanie teren od wjazdu (drogi w kierunku garaży), wzdłuż budynków 27, 9, 10, 11, 12, 13 do połączenia z istniejącym chodnikiem przed ul. Grabową.

Roboty budowlane będą obejmować rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami i krawężnikiem, wykonanie nowej podbudowy, zabudowę nowych obrzeży i krawężników, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej, regulację wysokościową urządzeń obcych, malowanie linii w rejonie miejsc parkingowych oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.