Bilet na kartę ŚKUP – od września do listopada 2022 roku

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na okres 3 miesięcy tj. od września do listopada 2022 r. (bilet: Sieć 90), który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM. Koszt zakupu biletu ulgowego przez Gminę wynosi: 199,50 zł dla jednego ucznia. Bilet przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice. W miesiącu grudniu br. bilet nie zostanie zakupiony na kartę ŚKUP ze względu na małą liczbę dni szkolnych, w związku z czym rodzice będą musieli dokonać zakupu biletu na własny koszt.

W terminie do 25 sierpnia 2022 r. osoby uprawnione mogą telefonicznie pod nr tel.: 32/33 06 238 zgłaszać chęć zakodowania biletu podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Do 31 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej www.ornontowice.pl pojawi się informacja o dacie zakodowania biletu na karcie ŚKUP. Pamiętajmy, aby zakupić bilet ulgowy na kartę ŚKUP musi w systemie być zapisana aktualna legitymacja szkolna (można tego dokonać w każdym Punkcie Obsługi Pasażera, więcej informacji na stronie www.portal.kartaskup.pl), ponadto uczeń posiadający zakodowany bilet na karcie ŚKUP poruszający się komunikacją publiczną winien przyłożyć kartę do czytnika znajdującego się w autobusie.