Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

węgiel i pieniądze

W dniu 16.08.2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, które wchodzi w życie 17.08.2022 r.

Informujemy, iż wnioski będzie można składać od 18.08.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP:/GOPS-ORNONTOWICE/skrytka
  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPS w godzinach pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:00 – 14:30

środa: 7:00 – 16:30

piątek: 7:00 – 12:30

  • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9.

Z uwagi na duże zainteresowanie wypłatą dodatku węglowego prosimy o składanie wniosków uprzednio wydrukowanych i wypełnionych.

Wnioski na dodatek węglowy będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku węglowego znajdą Państwo pod linkiem:

Pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Druk wniosku:

Informacja w zakresie RODO: