ZUS informuje

Babcia i dziadek w parku

Nie daj się oszustom – wypłata „czternastki” bez wniosku

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. ZUS przypomina: świadczenie jest wypłacane z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków.