Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, że:

Grafika z napisem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego z dodatkami na okres zasiłkowy 2022/2023,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023,

Można składać od 1 sierpnia 2022 r. elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia oraz papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na ul. Żabik 9 lokal 9 w następujących godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 7:00 – 14:30

Środa : 7:00 – 16:30

Piątek : 7.00 – 12.30

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień oraz druki wniosków i oświadczeń do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi oraz u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie przy ul. Żabik 9 lokal 9 , nr tel. 032 235 45 03, 796 076 480

Wzory wniosków na świadczenia są do pobrania: