Informacja Wójta Gminy dot. ul. Bujakowskiej

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice w związku z otrzymaną korespondencją od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotyczącą reklam umieszczonych w pasie drogi wojewódzkiej zwraca się z prośbą do mieszkańców posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 925 tj. ulicy Bujakowskiej w Ornontowicach o usunięcie tablic i reklam, które zostały umieszczone w pasie przedmiotowej drogi bez wymaganego prawem zezwolenia.