Informacja dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków

Informacja

Zamieszczamy poniżej informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

W zakładce tej znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.