Dodatek węglowy – ważna informacja

Uwaga! Ważna informacja

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, iż w Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek węglowy będziemy Państwa informować niezwłocznie po wejściu w życie ww. Rozporządzenia, za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego.