Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK „Budryk”

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK Budryk.

Informacja o wstrząsie w JSW S.A. KWK „Budryk” z dnia 27 sierpnia 2022 r.