Ta miłość trwa od 70-ciu lat – Kamienne Gody Państwa Kotyczka

Państwo Helena i Jan Kotyczka.

Jubileusz 70 lat małżeństwa, czyli Kamienne Gody, świętowali w sierpniu br. Państwo Helena i Jan Kotyczka.

Z tej okazji dostojnym Jubilatom przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice w osobach Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Mirosławy Pietrzyby przekazali gratulacje z życzeniami kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, jak również tego, by cieszyć się życiem w każdym jego momencie.

Państwo Helena i Jan Kotyczka są obecnie małżeństwem z najdłuższym stażem w Gminie Ornontowice, a Pan Jan świętował w czerwcu br. swoje setne urodziny!

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu.