Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (wznowienie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje wznowiona od 01.09.2022 r.