Modernizacja dróg gminnych – utrudnienia w ruchu

Grafika – zdjęcie Ornontowic z loku ptaka z napisem "Inwestycje w Gminie Ornontowice"

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż trwają prace związane z modernizacją dróg w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Gminie Ornontowice.

Prace prowadzone są na następujących odcinkach: ul. Kolejowa, ul. Pośrednia, ul. Solarnia, ul. Leśna.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.