Sprzątnie Świata w Ornontowicach 2022

Plakat promocyjny 29. Akcja Sprzątania Świata.

Jak co roku, w trzeci weekend września tj. w dniach 16-18 września, odbędzie się międzynarodowa kampania „Sprzątanie świata”. Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Z tej okazji w dniu 16 września br. wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sprzątać będą następujące tereny:
– ul. Jasna i ul. Słoneczna – przedszkolaki z grup Misie i Jeżyki,
– Świątynia Dumania i Park Gminny – uczniowie klas VIII.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czynnego włączenia się w tegoroczną akcję.