Czyste drogi publiczne

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

W związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi (często występujące deszcze) uprasza się Mieszkańców, w szczególności rolników wyjeżdżających z pól oraz osób wyjeżdżających z placów budowy, o zachowanie porządku na drogach publicznych, dbając tym samym o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Dbajmy o nasze otoczenie i czystość na drogach publicznych, bo to wizytówka całej Gminy i każdego Mieszkańca!