Informacja – dodatki dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zawiadamia, że  załatwienie spraw w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (piece zasilane paliwem: pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG) na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, nie zostaną wypłacone w przewidzianym w ustawie terminie miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawidłowo złożonego wniosku.

Wyjaśniamy, że powyższa sytuacja wynika z braku przekazania do Gminy Ornontowice środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania zleconego przez administrację rządową.

 Jednocześnie informujemy, że rozpatrzenie powyższych spraw oraz wypłaty dodatków nastąpią niezwłocznie po przekazaniu gminie środków na ich realizację.